Kontakta oss för mer info!

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. För privatperson uppgifter så som namn, telefonnummer, mail och adress. För företag så sparar vi namn på kontaktperson, företagsnamnet, adress, telefonnummer samt mailadress. Syftet med en sådan behandling är för att eventuellt kunna kontakta dig angående din bokning/förfrågan, skicka faktura eller för att delge framtida information och erbjudanden från oss.

Vi har fått dina uppgifter från dig som kund. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är genom ditt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas två år efter din senaste kundkontakt med oss.  

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Erica Hansdotter, Trehörningsjö Camping & Stugby AB Strandvägen 18 890 54 Trehörningsjö. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kontakt@trehorningsjocamping.se, tel 070-6363525. Du når vårt dataskyddsombud på erica@trehorningsjocamping.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vårt företag har fått stöd av EU:s jordbruksfond för uppvärmning av lokaler
Följ oss i sociala medier!

Boka nu